Fresh Market 2017

Spotkanie dostawców i kupców owoców ,warzyw i kwiatów
  • 220 firm z 11 krajów
  • spotkania biznesowe
  • zespół ekspertów
  • sieci handlowe
Mazurkas Conference Centre,
Ożarów Mazowiecki

arrow_wdowiedz się więcej

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Patronem Merytorycznym Konferencji Fresh Market 2017 2017-06-20

Z inicjatywy sadowników regionu grójeckiego w maju 1999 roku, został powołany do życia Związek Sadowników Mazowsza z siedzibą w Grójcu. Związek jest organizacją apolityczną, dobrowolną, samorządną o celach nie zarobkowych, działającą na rzecz i w interesie sadowników. W 2002 roku została zmieniona nazwa stowarzyszenia na: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Prezesem Związku Sadowników RP jest  Mirosław Maliszewski

Cele i zadania Związku to:

 - reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników,

 - prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej,

 - kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej,

 - opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników,

 - organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

 

Kontakt

 biuro|polskiesadownictwo.pl| |biuro|polskiesadownictwo.pl

Telefon: (048) 664 37 79

Partnerzy
Live Chat