Fresh Market 2017

Spotkanie dostawców i kupców owoców i warzyw
Dni do wydarzenia: 208
21 września 2017
21 września 2017 Mazurkas Conference Centre , Ożarów Mazowiecki
 • 160 firm z 15 krajów
 • spotkania biznesowe
 • zespół ekspertów
 • sieci handlowe
21 września 2017 21 września 2017 Mazurkas Conference Centre , Ożarów Mazowiecki

arrow_wdowiedz się więcej

Panele dyskusyjne

Panel pierwszy: Co po Rosji?

9.30 - 10.15 - Stan i perspektywy eksportu polskich owoców

 • Jak rosyjskie embargo wpłynęło na rynek owoców
 • Alternatywne kierunki eksportu
 • Realne spojrzenie na handel owocami z zachodem
 • Wycofanie owoców z rynku
 • Konkurencja polsko - polska
 • Sytuacja w Rosji na rynku owoców i warzyw - kryzys, produkcja własna

Paneliści: Witold Boguta (Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw), Waldemar Żółcik (Stowarzyszenie Polskich Dytrybutorów Owoców i Warzyw), Mirosław Maliszewski (Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej), Małgorzata Dąbrowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

10.30 -11.15 - Stan i perspektywy eksportu polskich warzyw

 • Jak rosyjskie embargo wpłynęło na rynek warzyw
 • Kierunki eksportu polskich warzyw
 • Możliwości wsparcia eksportu warzyw
 • Zrzeszanie się producentów warzyw receptą na sukces w eksporcie?
 • Sytuacja w Rosji na rynku owoców i warzyw - kryzys, produkcja własna

Paneliści: Mirosław Łuska (Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej), Bożena Nosecka (IERGiŻ),  Michał Groblewski (Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw "CUIAVIA")

Panel drugi: Rynek krajowy owoców i warzyw

12-00 - 12.45 Szanse i problemy rozwoju sprzedaży świeżych owoców i warzyw

 • Współpraca dostawców z sieciami handlowymi.
 • Standard  a cena produktu problemy we współpracy dostawcy - sieci
 • Nowa rola rynków hurtowych
 • Przetwórstwo owocowo-warzywne jako sposób zagospodarowania nadwyżek
 • Możliwości wzrostu sprzedaży

Paneliści: Andrzej Faliński (POHID), Andrzej Ostrowicz (Stowarzyszenie Polski Ziemniak), Piotr Zieliński (Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki), Krzysztof Karpa (WR-SRH Bronisze), Waldemar Żółcik (Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw "Unia Owocowa)

Panel trzeci: Rynek warzyw i owoców ekologicznych.

14.30 -15.15 Stan i perspektywy handlu ekologicznymi owocami i warzywami

 • Czy warzywa i owoce ekologiczne to nie przejściowa moda?
 • Sytuacja na rynku ekologicznym w Polsce i na świecie
 • Czy uprawa ekologicznych owoców i warzyw jest opłacalna ?
 • Produkty EKO w sieciach handlowych
 • Inne kanały dystrybucji produktów EKO

Paneliści: Urszula Sołtysiak (Agro Bio Test), Dorota Metera (Bio Ekspert)

Moderator dyskusji: Marek Jezierski (TVP)

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie. 

Partnerzy
Live Chat