Fresh Market 2017

Spotkanie dostawców i kupców owoców ,warzyw i kwiatów
  • 220 firm z 11 krajów
  • spotkania biznesowe
  • zespół ekspertów
  • sieci handlowe
Mazurkas Conference Centre,
Ożarów Mazowiecki

arrow_wdowiedz się więcej

Nowe szacunki zbiorów ziemniaków 2015-09-11

Organizacja Producentów Ziemniaków Europy Północno – Zachodniej (NEPG) opublikowała kolejny raport zawierający nowe szacunki na temat zbiorów ziemniaków w krajach członkowskich.


NEPG to organizacja,  obejmująca Niemcy, Francję, Holandię, Belgię i Wielką Brytanię. Dane o zbiorach pochodzące z tak ważnego dla ziemniaczanego sektora obszaru będą miały istotny wpływ na sytuację rynkową na całym kontynencie.

Poniżej w formie tabelarycznej zamieszczamy podstawowe najważniejsze dane z raportu:

 

2014 

        2015

szacunki z 06.15

         2015

szacunki obecne

zmiana proc.

  rok do roku

Produkcja ziemniaków [mln t]

 28,513

               24,990

              24,501

           -14,1

Areał upraw ziemniaków [ha]

547 655

             527 350

            527 110

             -3,7

plony ziemniaków [t/ha]

   52,1

                   47,4

                  46,5

            -10,7

 

Jak widać powyżej, w stosunku do oszacowań z czerwca bieżącego roku, obniżono prognozy dla wszystkich trzech kategorii.

Jednocześnie raport NEPG wskazuje, że sytuacja na całym obszarze objętym raportem nie jest wcale jednorodna. Jest co prawda wiele obszarów, z których raportuje się znaczący spadek zbiorów, ale są też takie, gdzie potwierdza się niskie zbiory odmian wczesnych i zapowiada dużo lepsze dla odmian późnych. Są nawet takie rejony, gdzie te późne odmiany udały się w tym roku lepiej niż średnie z ostatnich pięciu lat.

Raport wskazuje również na fakt, że produkcja ziemniaków będzie znacznie niższa nie tylko w północno – zachodniej części Europy. Duży spadek obejmie produkcję ziemniaków na południu kontynentu, jak również W środkowo – wschodniej jego części. Fakt, że plony i zbiory będą niskie na całym niemal kontynencie oceniany jest przez autorów raportu jako czynnik sprzyjający, bo zwiększający szanse eksportowe krajów członkowskich.

Jeśli chodzi o sytuację cenową, to mowa jest o obecnym trendzie spadkowym cen ziemniaków, wynikającym z ograniczonego popytu na nie. Jednak to stan przejściowy. Na rynku już widać sporo niepewności i nerwowości w kwestii dostępności ziemniaków w kolejnych miesiącach sezonu.

 

Partnerzy
Live Chat