Dni: 124

PATRONI MERYTORYCZNI KONFERENCJI FRESH MARKET 2018-09-26

Producenci i dostawcy świeżych owoców, warzyw i kwiatów mogą nie tylko otworzyć nowe drogi rozwoju firmy, zyskując zbyt dla swoich produktów i usług, ale też zdobyć większą orientację na rynku dzięki tematycznym panelom dyskusyjnym i wymianie poglądów, m.in. z patronami merytorycznymi konferencji Fresh Market.

Konferencję Fresh Market patronatem merytorycznym objęli: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Rynek Hurtowy Bronisze, Unia Warzywno-ziemniaczana, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw,  Stowarzyszenie Polski Ziemniak, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej, ASOEX.

Podczas konferencji odbędą się prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczące m.in. prognoz  dla rynku owoców i warzyw na najbliższy sezon, najlepszych kanałów sprzedaży i ich strategii handlowej, preferencji konsumenta, najbardziej korzystnych rynków światowych dla eksporterów oraz dla importerów z udziałem ekspertów reprezentujących patronów merytorycznych.

Program jest dostępny tutaj:  www.freshmarket.com.pl/program

Wśród panelistów będą:
Krzysztof Karpa – Wiceprezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Bronisze
Michał Kołodziejczak – Prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej
Mirosław Łuska –  Prezes Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Maliszewski – Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Ostrowicz – Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak
Dr hab. Bożena Nosecka, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB 
Arkadiusz Gaik - Prezes Stowarzyszenia „Unia Owocowa” 
Marek Słowiński –redaktor portalu fresh-market.pl
Charif Christian Carvajal M. - Chilean Fresh Fruit Exporters Association (ASOEX)
Massimiliano Persico - Head of Marketing Carton Pack Srl.
Łukasz Dróżkowski –  Redpack Packaging Machinery

 

Partnerzy
Poland Fruit