Dni: 45

PATRONI MERYTORYCZNI

Krajowy Związek Producentów Owoców i Warzyw
Związek działający na rzecz rozwoju rynku owoców i warzyw oraz  umacniania pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw. 

Unia Owocowa
Największe w Polsce Stowarzyszenie  działające na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw. Swoją działalność opiera na społecznym zaangażowaniu członków organizacji,  nieustannie podejmuje działania  służące poprawie warunków w eksporcie owoców i warzyw. Pracuje nad umacnianiem pozycji polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, oraz prowadzi liczne działania promujące wysoką jakość i niepowtarzalny smak polskiej żywności.

Związek Producentów Papryki Rzeczpospolitej Polskiej
Skupia około 130 producentów warzyw z terenu powiatu radomskiego, białobrzeskiego i przysuskiego. Jego głównym celem jest reprezentowanie interesów producentów warzyw w ważnych kwestiach dotyczących przyszłości rozwoju produkcji, dystrybucji i integracji środowiska. Współpracuje z instytucjami i organizacjami samorządowymi, politycznymi i gospodarczymi związanym z produkcją warzyw pod osłonami - w tym głównie papryki, ale również z prasą lokalna i branżową.  

Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
Reprezentuje i broni praw producentów, jak również rozpowszechnia  wiedzę o uprawie i ochronie truskawki i popularyzuje proekologiczne metody produkcji i ochrony środowiska naturalnego. Prowadzi działania  promujące spożycie owoców truskawki i zdrowe odżywianie. Wspiera rozwój gospodarstw rodzinnych.

Rynek Hurtowy w Broniszach 
Miejsce  dystrybucji artykułów branży rolno-ogrodniczej. Bronisze jest członkiem założycielem Fundacji Rynków Hurtowych Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEIWMF). Główną ideą CEIWMF jest wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy rynkami hurtowymi z krajów, które przeszły ostatnio transformacje ustrojową. Wsparcie merytoryczne Fundacji oferują też FAO i Stowarzyszenie Włoskich Rynków Hurtowych (ANDMI).  Na terenie Rynku odbywają się również szkolenia i warsztaty dla producentów owoców i warzyw. Organizowane są też międzynarodowe pokazy florystyczne. 

Stowarzyszenie Polski Ziemniak  
Organizacja  zrzeszająca producentów, przetwórców, naukowców i hodowców odmian ziemniaka, a także firmy obsługi i doradztwa działające w polskiej branży ziemniaczanej.  Podstawowym jej celem  jest prowadzenie działań na rzecz integracji i rozwoju branży ziemniaczanej oraz wzmocnienia pozycji ziemniaka w krajowej gospodarce.

Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
Stowarzyszenie reprezentuje i broni prawa plantatorów uprawiających borówkę amerykańską i popularyzuje konsumpcję tych owoców.  Organizuje sprzedaż, przetwórstwo i dystrybucję borówki amerykańskiej oraz wpływa na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu produktów uprawy. Prowadzi działalność eksportową. Współpracuje z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w bezpośredniej produkcji. Popularyzuje zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Celem związku jest  reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników, prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników. Związek zajmuje się również kształtowaniem opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej, jak też organizowaniem życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

PATRONI MEDIALNI

MAIN MEDIA PARTNER
Fructidor.com
to wiodący internetowy magazyn dla światowej branży owoców i warzyw. Od 1935 r. dostarcza bieżących informacji na temat sytuacji na rynkach świeżych owoców i warzyw - na 5 kontynentach. Dysponuje aktualną, szeroką bazą danych  z zakresu producentów, firm żeglugowych importerów, eksporterów, hurtowników, sieci handlowych, dostawców, usług. Prowadzi  kampanie promocyjne, kampanie mailingowe, lead generations. 

Eurofruit Magazine to czasopismo poświęcone międzynarodowemu rynkowi świeżych warzyw i owoców kierowane do kupujących te produkty w Europie. Od trzydziestu lat publikuje aktualności dotyczące handlu warzywami i owocami i obecnie trafia do ponad 8 000 czytelników w różnych krajach świata.

Poland Fruits to magazyn i jednocześnie portal biznesowy adresowany zarówno do B2B jak i B2C) jest platformą ułatwiającą nawiązywanie kontaktów handlowych pomiędzy producentami, eksporterami i importerami sektora rolno- spożywczego, przedstawicielami instytucjonalnymi, ekspertami branżowymi i sieciami handlowymi. Poland Fruits adresowany jest do: producentów, eksporterów oraz importerów z branży rolniczej i spożywczej (m.in. producentów żywności, grup producenckich, producentów i dystrybutorów środków ochrony, maszyn i urządzeń oraz akcesoriów rolniczych, właścicieli indywidualnych gospodarstw, polskich i zagranicznych hurtowych odbiorców owoców i warzyw.

PodOsłonami.pl  to portal poświęcony uprawom i odmianom warzyw oraz roślin ozdobnych w szklarniach i tunelach foliowych.  Na portalu znajdziemy wiele ciekawych artykułów, informacji oraz relacji z wydarzeń i imprez branżowych. Portal oferuje również działy poświęcone ochronie i nawożeniu warzyw i roślin ozdobnych. Coraz dalej idąca specjalizacja w ogrodnictwie była jedną z przyczyn powstania portalu.  

 Miesięcznik „Warzywa i Owoce Miękkie”, powstał w wyniku połączenia dwóch tytułów „Top Warzywa Premium” i „Owoce Warzywa Kwiaty”. W miesięczniku ukazują się aktualne wiadomości dotyczące produkcji różnych gatunków warzyw i owoców w różnych technologiach oraz rynkowe trendy z kraju i z za granicy. Ukazuje się również szereg wypowiedzi i porad osób mających wpływ na rozwój warzywnictwa i sektora owoców miękkich. Na łamach czasopisma znajdziemy reportaże ze spotkań i szkoleń, nowości dedykowane producentom warzyw i owoców, informacje dotyczące ochrony roślin oraz cenne informacje o uprawach i prowadzeniu gospodarstw ekologicznych. Miesięcznik jest dostępny w formie prenumeraty lub wersji elektronicznej. 

Miesięcznik „Sad Nowoczesny” wydawany jest od 1972 r. Od 2015 roku wydawcą czasopisma jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp.z.o.o. Magazyn skierowany jest głównie do polskich sadowników. Przekazywane są w nim najnowsze osiągnięcia nauki i techniki dotyczące uprawy roślin sadowniczych, m.in.: nawożenia, ochrony przed szkodnikami i chorobami, przechowywania owoców oraz hodowli nowych odmian. Czasopismo upowszechnia wyniki prac badawczych krajowych ośrodków naukowych. Obok artykułów zamieszczane są także reklamy najlepszych produktów mających zastosowanie w gospodarstwie sadowniczym i szkółkarskim.
Czasopismo ma również swój portal internetowy: www.sadnowoczesny.pl 

warzywapolowe.pl to wszystko o uprawie warzyw polowych, codziennie nowe informacje, zdjęcia, filmy, opinie komentarze.

www.jagodnik.pl to pierwszy ogólnopolski, branżowy portal internetowy  skierowany do producentów owoców jagodowych i wszystkich osób pasjonujących się tymi roślinami.

Portal warzywa.pl powstał z myślą o producentach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu warzywami oraz szukających porad uprawowych. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady produkcyjne, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem warzyw.

Portal sad24.pl powstał z myślą o sadownikach, którym zależy na aktualnych informacjach dotyczących handlu owocami oraz produkcji sadowniczej. Do serwisu trafiają codziennie nowe treści, zawierające wybór najciekawszych wiadomości z kraju i ze świata. Są to zarówno nowinki techniczne, porady uprawowe, komunikaty sadownicze dostosowane do sezonu, jak i analizy rynku oraz zagadnienia związane z marketingiem owoców.

Ogrodinfo.pl to wortal tematyczny adresowany do osób zawodowo zajmujących się produkcją ogrodniczą. Układ tematyczny portalu obejmuje najważniejsze działy ogrodnictwa, określone kategoriami: drzewa owocowe, rośliny jagodowe, warzywa polowe, uprawy pod osłonami, rośliny ozdobne, szkółkarstwo, jak również zagadnienia tematyczne takie jak: technika, ochrona roślin, nawożenie, rynki i prawo, kalendarz wydarzeń i inne.

Hasło Ogrodnicze to fachowe czasopismo skierowane do producentów owoców, warzyw i roślin ozdobnych, a także do jednostek i osób prowadzących działalność handlową, doradczą i naukową. Znajdziemy w nim niezbędne informacje o uprawach sadowniczych, warzywniczych, kwiaciarskich, publikacje na temat szeroko rozumianej ekonomiki produkcji i handlu produktami ogrodniczymi, a także relacje z targów, wystaw krajowych i zagranicznych, nowości z ogrodniczej prasy zagranicznej oraz specjalistyczne dodatki tematyczne.

Czasopismo Warzywa porusza zagadnienia, takie jak:  ekonomika produkcji, ochrona przed chwastami, szkodnikami i chorobami, najnowsze trendy w agrotechnice i nawożeniu, relacje z wydarzeń branżowych, produkcja ekologiczna, zagadnienia dotyczące techniki w ogrodnictwie, relacje z wiodących gospodarstw, zapowiedzi wydarzeń krajowych i zagranicznych.

Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad - pismo  o tematyce ogrodniczej, skupiającej się przede wszystkim na prowadzeniu własnego sadu. Artykuły miesięcznika są publikowane w następujących kategoriach: Agrotechnika, Cięcie, Nawożenie oraz Ekonomia. Do wybranych numerów “MPS Sad” są dodawane najnowsze informatory i biuletyny dotyczące branży.  

Tytuł "Truskawka, Malina, Jagody" przeznaczony jest dla profesjonalnych producentów truskawek, malin, borówki wysokiej, porzeczek, agrestu oraz innych, mniej popularnych owoców jagodowych. Czasopismo doceniają osoby zajmujące się towarową produkcją owoców na dużych plantacjach w gruncie oraz produkujący owoce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pod wszelkiego rodzaju osłonami. Na łamach czasopisma publikujemy także informacje dla członków organizacji producenckich i pracowników zakładów przetwórczych, a także dla początkujących ogrodników oraz osób dążących do zmiany profilu swoich gospodarstw, którzy chcą zdobyć fachową wiedzę lub poszerzyć horyzonty.

Partnerzy