Dni do wydarzenia: 41

Fresh Market 2019

Spotkanie dostawców i kupców owoców,
warzyw i kwiatów
 • 200 firm z 17 krajów
 • spotkania biznesowe
 • zespół ekspertów
 • sieci handlowe
03 października 2019 Mazurkas Conference Centre,
Ożarów Mazowiecki

arrow_w03 pażdziernika 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJE

Zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że dane osobowe przekazywane nam przez Państwo w związku z rejestracją na portalu fresh-market.pl, na konferencję Fresh Market, na freshka.pl i na newsletter fresh-market.pl, wykorzystujemy tylko do czynności związanych z działalnością KJOW Sp z o.o., wydawcy portalu fresh-market.pl i organizatora corocznej konferencji Fresh Market.

Dane, które są nam powierzane wykorzystujemy wyłącznie w celu:

 • umożliwienia korzystania z portalu fresh-market.pl i freshka.pl,
 • uczestniczenia w Konferencji Fresh Market;
 • informowania o naszych ofertach;
 • przesyłania informacji i reklam dotyczących rynku owoców, warzyw i kwiatów.

Administratorem danych osobowym jest w KJOW Sp z o.o.

W każdym momencie trwania umowy przysługuje Państwu prawo do:

 1. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. żądania od administratora danych osobowych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będą Państwo mogli korzystać z usług oferowanych przez portal fresh-market.pl i freshka.pl oraz uczestniczyć w konferencji Fresh Market.

Dane osobowe przetwarzane są przez organizatora KJOW Sp z o.o. na podstawie udzielonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

Organizator nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do korzystania z portalu fresh-market.pl i freshka.pl lub uczestnictwa w konferencji Fresh Market, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy przesyłać wiadomości tylko na dedykowany adres mail: ido@kjow.pl.

Partnerzy