Uczestnictwo we Fresh Market 2020:

 • 01/07/2020 – termin rozpoczęcia zgłaszania produktów do konkursu kandydujących do tytułu Fresh Market Award 2019
 • 31/07/2020 – ostatni dzień promocji na zakup uczestnictwa po cenie promocyjnej
 • 30/08/2020 - termin ostateczny zgłaszania produktów do konkursu kandydujących do tytułu Fresh Market Award 2019
 • 28/09/2020 – termin ostateczny zgłaszania uczestnictwa we Fresh Market konferencji

Uczestnictwo w wystawie:

 • 01/09/2020 – ostateczny termin zgłoszenia jako wystawca

Stoiska zabudowane:

 • Montaż od 30/09/2020 od godz. 20:00 do 01/10/2019 godz. 8:30
 • Demontaż 01/10/2020 od godz. 17:15 do 20:00

Terminy dla zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

 • 10/09/2020 – ostateczny termin na przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do zabudowy i wyposażenia stoiska
 • 10/09/2020 – ostateczny termin na poinformowania organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5 m
 • 10/09/2020 – ostateczny termin na przesłanie do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji

Materiały reklamowe:

 • 20/09/2020 – ostateczny termin na zakup prelekcji promocyjnej 
 • 01/09/2020 – ostateczny termin na zakup wielkoformatowych banerów reklamowych (wewnętrznych i zewnętrznych) drukowanych przez Organizatora
 • 15/09/2020 ostateczny termin dostarczenia ulotek, folderów i katalogów z przeznaczeniem do redystrybucji do teczek konferencyjnych uczestników Fresh Market
 • 01/09/2020 ostateczny termin na dostarczenie plików do druku reklam w Katalogu Firm
 • 21/09/2020 ostateczny termin dostarczenia ulotek, folderów i katalogów z przeznaczeniem do ekspozycji na stolikach i/lub stojakach w Sali Spotkań w dniu konferencji Fresh Market

 

 

Partnerzy
Poland Fruit