PRO CHILE

PRO CHILE
WSPIERANIE CHILIJSKICH FIRM
PROCHILE od 45 lat promuje ofertę eksportową chilijskich towarów i usług, a także przyczynia się do rozwoju kraju poprzez internacjonalizację chilijskich firm. Mamy 56 biur handlowych strategicznie zlokalizowanych na najważniejszych rynkach świata. Stale monitorujemy nowe możliwości handlowe, trendy i punkty wspólne między ofertą chilijską a importerami, dystrybutorami i kluczowymi liderami opinii w innych krajach.
PROCHILE jest częścią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odpowiada za promowanie oferty eksportowej chilijskich towarów i usług oraz przyczynianie się do rozwoju kraju poprzez internacjonalizację chilijskich firm, promocję wizerunku kraju, inwestycje zagraniczne i turystykę. PROCHILE tworzy krajowa i międzynarodowa sieć wyspecjalizowanych i zaangażowanych ekspertów. Dostarczamy wiedzę i informacje niezbędne dla procesu internacjonalizacji firm eksportujących i tych o potencjale eksportowym. Dzięki naszym staraniom przyczyniamy się do dywersyfikacji produktów i usług, które tworzą naszą ofertę eksportową, generując większą liczbę możliwości biznesowych wysokiej jakości na całym świecie.
Nasze działanie opieramy na krajowej sieci 16 Biur Regionalnych zlokalizowanych w każdym regionie kraju. Przyczynia się to do decentralizacji i zapewnia miejsca spotkań dla sektora eksportu. Wszystkie biura prowadzone są przez profesjonalistów, którzy znają cechy oferty regionalnej i mogą udzielać eksporterom specjalistycznych informacji, które ułatwią ich proces internacjonalizacji. Posiadamy również zewnętrzną sieć tworzoną przez 56 Biur Handlowych strategicznie zlokalizowanych na najważniejszych rynkach świata, otwartą dla każdego, kto potrzebuje naszych usług. Biura tworzą wysoko wyspecjalizowani doradcy, którzy stale monitorują możliwości, trendy i wymagania rynków, oraz szukają punktów wspłnych między ofertą eksportową a importerami, dystrybutorami i kluczowymi liderami opinii w innych krajach. Wraz z przyczynianiem się do rozwoju kraju, nasza praca promuje obraz Chile na świecie, dzięki czemu nasze produkty i usługi są rozpoznawane nie tylko ze względu na ich jakość, ale także ze względu na swoje pochodzenie i tworzących je ludzi, geografię, klimat, stabilność polityczną, społeczną i gospodarczą.
Partnerzy
Poland Fruit